׃
_(ki)P(gun)λ_(ki)P(gun) λ_(ki)P(gun)l{λ_(ki)P(gun) sҺλӋl{λ_(ki)P(gun) l{λӋ 1151׃ 3851׃

Ĥܷʽ׃

  (li)Դ  ߣ
   

Ĥܷʽ׃

     Ĥܷʽh׃ܷĤڷֹܵеĽ|(zh)ֱM(jn)׃ĉMc׃֮gǿעM(mn)wëB(li)SC438WSC438NcEJA438WEJA438NһӣĤܷʽ׃Á(li)yҺwwҺλܶȺͲȻݔcyõIJ420mA DC̖Ҳcֲ໥M(jn)ͨM(jn)hOOصoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

SC-438WĤܷʽ׃ԔYϣoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

һ˜ʼg(sh)ҎoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.1ͨž(xin)·loUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

Դ늉16.442V DC16.4~30V DCoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ͨžx2kmʹCEV|oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ؓdݣ0.22µFoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ؓd늸У3.3mHoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

cԴ(xin)gࣺ15cmoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

BڽϵĽՃxݔ迹2.4kHzr(sh)10kΩoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.2h(hun)ضoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

 oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

һ͸Ĥܷʽ׃-4085棨-40185?FoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ʽ^Ĥܷʽ׃-3080棨-22176?FoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.3m~2.7kPa abs20mmHg absoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.4Դ늉׃(dng)Ӱ푣±0.005/V21.632V DC350ΩoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.5b׃2inchܵbĤܷmboUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.6bmҎANSIҎķmc|Ƭ|һM(jn)XμӹANSI B16.5oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.7ˮYJIS C0920ͣஔIEC IP67NEMA 4XoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.8׃|(zh)mJIS SUS14Am˨“̖Ҏa”oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.9Ĥܷ|(zh)ëܣJIS SUS316oܣJIS SUS304PVCΣPVC#ʹÜضȣ100棩oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.10r(sh)gŴM͎ĤܷĤнMĕr(sh)gֵŴMĕr(sh)g0.264ɷ9OëL(chng)3mעҺĴaAr(sh)ضȡֵoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

̖ҎaoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2.2 SCA438W / N ƽ/ ͹Ĥ͸Ĥܷʽh׃oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

  ̖oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ҎaoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

f(shu)           oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

S(chng)r(ji)oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

עoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

SC-438WoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ƽĤƬ͸Ĥܷʽ׃oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ݔ̖oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

EoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
DoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

420mAHARTf(xi)hͨӍoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
420mAoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

yoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
ĤУoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

AoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
BoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0.063MpaoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
0.4614MpaoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

Һֲ|(zh)oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ĤoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ܵoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

SoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS SUS316oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS SUS316oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS SUS316oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

J1oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
J2oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
A1oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
A2oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
P1oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
P2oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
D2oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
D4oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
G2oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
G4oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
G6oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS10KoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
JIS20KoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
ANSI 150oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
ANSI 300oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
JPI 150oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
JPI 300oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
DIN PN10/16oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
DIN PN25/40oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
GB PN10/16GB9115.9-88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
GB PN25/40GB9115.11-88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
GB PN100   GB9115.14-88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

Ĥ͹L(chng)oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
X2oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
4oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
6oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

X250mmoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
X2100mmoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
X2150mmoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

mߴ/|(zh)oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

GoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
HoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
JoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

3-inch80mmDN80/JIS  S25CoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
3-inch80mmDN80/JIS  SUS304oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
3-inch80mmDN80/JIS  SUS316oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

m˨|(zh)oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

AoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
BoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS SCM435oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
JIS SUS630oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

עҺoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
ͨBoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ҺضȡoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

h(hun)ضȡoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

AoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

һͣͣoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

-10250oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

-1060oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

BoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

һͣͣoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

-30180oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

-1560oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ëL(chng)ȣmoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ҎëL(chng)ȏ15ʾ2moUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

boUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

9oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ˮƽB߅߉oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

늚ӿoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

5oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

G½ݼy2̎Ӿ(xin)ڎäoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

@ʾ^oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

DoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
EoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
NoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ֱ^oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
O_(ki)P(gun)Ĕʽ@ʾoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
o(w)^oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2inchܰbмoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

DoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
EoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
NoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS  SECC        ƽмoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
JIS  SECC        ƽмoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
o(w)oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

xʹaoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

/boUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ߴoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

3. SCA438N͹Ĥ͸Ĥܷʽ׃ oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

Ĥܷʽ׃oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

mߴ磺4inch100mmDN100oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØDoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØCoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØgoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØdoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

toUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

f *oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

noUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØhoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS 10KoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2108.72oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1756.89oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

155oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
6.10oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

96oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
3.78oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

190.75oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS 20KoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2258.86oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1857.28oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

240.94oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

230.91oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ANSI 150oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

228.69.00oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

190.57.50oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

23.90.94oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.60.06oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

19.10.75oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ANSI 300oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

25410.00oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

200.27.88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

31.81.25oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.60.06oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

22.40.88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JPI 150oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2299.02oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

190.57.50oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

240.94oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.60.06oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

190.75oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JPI 300oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

25410.00oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

200.27.88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

321.26oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.60.06oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

220.87oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

DIN PN10/16oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2208.66oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1807.09oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

200.79oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

DIN PN25/40oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2359.25oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1907.48oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

240.94oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

220.87oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

GB PN10/16oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2208.66oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1807.09oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

220.87oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

30.12oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

GB PN25/40oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2359.25oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1907.48oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

261.02oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

30.12oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

220.87oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

GB PN100oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

27510.83oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2168.50oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

38.51.51oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

70.28oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

261.02oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

mߴ磺3inch80mmDN80oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØDoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØCoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØgoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØdoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

toUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

f *oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

noUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ØhoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS 10KoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1857.28oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1505.91oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

130oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
5.12oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃
2.80oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

190.75oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JIS 20KoUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2007.87oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1606.30oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

220.87oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

230.91oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ANSI 150oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

190.57.5oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

152.46oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

23.90.94oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.60.06oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

4oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

19.10.75oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

ANSI 300oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

209.68.25oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

168.16.62oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

28.51.12oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.60.06oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

22.40.88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JPI 150oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1907.48oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

152.46oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

240.94oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.60.06oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

4oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

190.75oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

JPI 300oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2108.27oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

168.16.62oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

28.51.12oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1.60.06oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

220.87oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

DIN PN10/16oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2007.88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1606.30oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

200.79oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

DIN PN25/40oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2007.88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1606.30oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

240.94oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

GB PN10/16oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2007.88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1606.30oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

200.79oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

30.12oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

GB PN25/40oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2007.88oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

1606.30oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

240.94oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

30.12oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

GB PN100oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

2108.27oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

168.56.63oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

321.10oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

70.28oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

8oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

180.71oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

         ע編m|(zh)JIS S25Cfֵ0oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

P(gun)a(chn)ƷtuijianĤܷʽ׃l͸Ĥ׃oUE׃_׃_Һλ׃_ض׃

һƪ£l͸Ĥ׃
cĤܷʽ׃P(gun)֪RՓ Technique
ܸdȤă Technique
cP(gun)Įa(chn)Ʒ Technique
a(chn)Ʒ(li) ProductsClass
dȤĮa(chn)ƷTechnicalnews
ܲ׃ Uɢ艺׃ l{_(ki)P(gun) ͶʽҺλ׃ pmҺλ׃ һwض׃ ηmҺλ׃
M(jn)uӋ|l{ҺλӋ|| |Ĥ|| ĥż|ȻӋ|s՚Ӌ|ʽw|(zh)Ӌ| Ӌ| |ͶʽҺλӋ|
oʽҺλӋ|żضӋ|늽c(din)|܉|܉Уx|MEJA׃|
N(xio)۟ᾀ(xin)0517-86998326 86998328 18952302362 13915186942 棺0517-86998327
3051TG׃ x޹˾ ׃ Һλ׃ ׃ http://www.jyjzsw.com/ © S(chng)ַKʡнI(y)@^
亚洲国产精品无码久久一区二区_国产精品久久久一区二区三区_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_丰满多毛的大隂户毛茸茸